Friday, August 10, 2012

Integrasi Nasional

  Pengenalan :


ž Usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara.
ž  Penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian.
ž  Memastikan kesaksamaan untuk semua, khususnya dalam bidang pendidikan.

      Cabaran Mewujudkan Satu Sistem Sosial :

ž  Agama dan kebudayaan
ž  Dasar Penjajah British
ž  Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan
ž  Amalan ekonomi yang berlainan
ž  Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik

      Pupuk Integrasi Nasional Melalui Dasar Pelajaran:

ž  Sistem pendidikan kebangsaan
ž  Agenda Memperkasakan SK
ž  Penerapan nilai
ž  Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
ž  Perkasakan bahasa Kebangsaan
ž  Pemantapan aktiviti
ž  Pupuk kefahaman
ž Dasar pelajaran kebangsaan
ž Pakaian seragam
ž  Bahasa penghantar yang sama

    Pupuk Integrasi Nasional Melalui RIMUP :

ž  Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik
ž Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan
ž  Modul Aktiviti Kokurikulum
ž  Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat
ž  Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme

     Tindakan KPM Untuk Pupuk Integrasi Nasional:

ž  Sekolah sebagai alat perpaduan
ž  Sistem persekolahan yang sama
ž  Penggunaan Bahasa Melayu
ž  Pendedahan kepada nilai
ž  Seminar/forum

No comments:

Post a Comment